PORADENSTVÍ A SLUŽBY

 

Naše společnost vznikla na počátku roku 2008. Vycházíme z našich bohatých zkušeností, znalostí a kontaktů v oboru bezpečnostní problematiky a odborného poradenství. Chceme vždy vycházet ze základních principů a přístupů k zákazníkovi a práci, jako jsou: otevřenost, komunikativnost, spolehlivost, loajalita, profesionalita, kvalita.


Nemáme ambici být detektivní, či bezpečnostní agenturou v pravém slova smyslu, avšak v některých situacích je nezbytné tyto činnosti klientovi pro vyřešení problému poskytnout. Pokud některou z činností neprovádíme sami, disponujeme bohatými kontakty na seriózní a zkušené odborníky, kteří s námi spolupracují.

 

 

  • Hlavní náplní činnosti naší společnosti je poskytování komplexních služeb ve všech oblastech bezpečnostní problematiky a s tím spojeného odborného poradenství. Jsme připraveni řešit Vaše potíže, konflikty, problémy, obchodní, či jiné právní situace.
  • Naším úkolem je tedy analyzovat výchozí stav, zjistit rozsah problému, odborně tento stav popsat, případně vyhledat a zajistit potřebné informace, podklady, důkazy (pro trestní, obchodní, občanské právní spory).
  • Poskytujeme tedy analytickou činnost, bezpečnostní služby, detektivní služby, provádíme zpracování bezpečnostních a odborných prověrek a auditů projektů, činností, procesů. Rovněž se zabýváme prováděním bezpečnostních a odborných prověrek osob a společností.
  • Spolupracujeme s advokáty a zmocněnci při vyhodnocení, vyhledání a zajištění nezbytných důkazů.
  • Provádíme ochranu před odposlechem, vyhledávání nelegálních odposlechů, zajišťujeme ochranu před sledováním, poskytujeme technickou a konzultační podporu v ochraně před odposlechem a sledováním.
  • Zabýváme se odbornou pomocí a vyhledáním podkladů a důkazů v případech ochrany obchodní značky, plagiátorství, porušování autorských práv.

 

Reference: Pracujeme pro řadu státních, ale i soukromých společností, pro velké firmy, advokátní kanceláře, pro jednotlivce, pro subjekty české, ale také zahraniční. Jednotlivá jména a názvy však uvádět nebudeme, ctíme zásadu, že „mluviti stříbro, mlčeti zlato“.