PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

V oblastech činnosti které nabízíme (bezpečnost, bezpečnostní prověrky, zajišťování důkazů) disponujeme bohatou praxí. Problematice bezpečnosti a vyšetřování se věnuji většinu své profesní kariéry. Naše zkušenosti nyní mohou pomoci vyřešit i Vaši těžkou situaci, neváhejte nás kontaktovat!
 

Hynek Vlas

 

 

 

 • 2000 – 2002 Policejní akademie ČR – Magisterské studium, obor bezpečnostně právní studia
 • 1988 – 1989 ČVUT Praha, Stavební fakulta, jako asistent
 • 1991 – 1992 FMV ČSFR Úřad pro ochranu objektů zvl. důležitosti
 • 1992 – 1993 Mise OSN UNGCI v Iráku
 • 1993 – 1996 Policie ČR, Ochranná služba, jako policejní rada
 • 1996 – 2000 Inspekce ministra vnitra, jako policejní rada
 • 1999 – 2000 Inspekce ministra vnitra, zástupce vedoucího oddělení
 • 2000 – 2002 Úřad vyšetřování pro ČR, jako vyšetřovatel – analytik, problematika organizovaného zločinu a obchodu s omamnými a psychotropními látkami
 • 2003 – 2005 Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, policejní rada, odbor vyšetřování
 • 2005 – 2007 Vedoucí odboru zločineckých struktur ÚOOZ
 • 2007 – 2008 Zástupce ředitele ÚOOZ
 • 2011 – 2012 – Účast na vládním projektu „Stěhování evropské agentury GSA“ - externí odborník v oblasti „security and building“
 • 2016 – nyní – Grantová agentura ČR, Bezpečnostní manažer

 

Důležité certifikáty:

 


Naši kvalifikaci můžeme doložit certifikáty vztahujícími se k oboru bezpečnosti.